Anmälan
hundmassage för hemmabruk


Anmälningsregler
När du skickar in din anmälan betraktas anmälan som definitiv och betalnings- och avbokningsreglerna träder i kraft.
 
När ska jag betala?
Du kanvälja mellan två betalningsalternativ. 
1) Hela summan fakturars dig med förfallo den 10 februari
2) Betalningen delas upp om två deltbatalningar á 600 kr och vi  fakturerar dig med förfallo den 10 februari samt 25 februari
 
Vilka avbokningsregler gäller?
Din anmälan är inte återkallerlig om inte läkarintyg uppvisas som styrker att sjukdom förhindrar dig att genomföra utbildningen.
Skulle du få förhinder vid någon av träffarna är du skylldig att betala för utbildningen. Dock har du möjlighet, i mån av plats, att vid senare tillfälle deltaga på motsvarande utbildning.
Vid no show dvs. ingen avbokning och ingen närvaro är du betalningsskyldig till utbildningen.

Ångerrätt
I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som privatkonsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller från den dag du har mottagit produkten, köper du en tjänst (t.ex. utbildning) gäller det från den dag du ingick avtalet, med andra ord när du betalar anmälningsavgiften.
Ångerrätten anses också förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. utbildning).
För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss på info@fysioterapiskolan.se innan ångerfristen på 
14 dagar har gått ut. 
Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp som du har betalat för tjänsten, inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. 


Åre HundRehab följer och rekommenderar dig att läsa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på www.konsumentverket.se. 

Vid ev. tvist förbinder vi oss att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. 

 

Utbildningsinfo

Vi träffas den 12 februari och den 19 februari 2018.
Klockan: 17-20 var gång

Pris: 1200 kr.